انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

انشا پدر

دوشنبه 30 مهر 1397

انشا پدر


پدر سرپرست خانواده است ؛ زحمت های فراوان می کشد تا اعضای خانواده اش ذره ای احساس کمبود نکنند ، از همه چیز می گذرد ،خستگی برایش معنی ندارد ، فقط می خواهد آنها خوشحال باشند .


ادامه مطلب