انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

انشا در مورد نیروی انتظامی

سه شنبه 01 آبان 1397

انشا در مورد نیروی انتظامی

انشا در مورد نیروی انتظامی

 انشای آزاد با موضوع نیروی انتظامی


اگر چه در کشور ما هر ساله یک هفته به عنوان هفته ی نیروی انتظامی نامگذاری شده است ولی این زمان برای قدردانی از زحمات فراوان نیروهای انتظامی کافی نیست .

ادامه مطلب

انشا نیروی انتظامی

دوشنبه 30 مهر 1397
انشا نیروی انتظامی


انشای ازاد-نیروی انتظامی

مقدمه:سرمایه های ملی یعنی همین مردمی که با جان و خون خود برای دفاع از وطن و کشورخود ثابت قدم بوده و همیشه با استقامت دربرابر دشمنان مانع از پیشروی آن ها شده اند و می شوند.
ادامه مطلب