انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

انشا نشانه های خدا

دوشنبه 30 مهر 1397
انشا نشانه های خدا


انشا نشانه های خدا
موجودات و انسان ها همگی پدیده هایی هستند که پدید آورنده شان خداوند است و برای این که انسان ها بتوانند خالق خود را بشناسند ، خداوندشان برای آن ها نشانه هایی را در جهانی بزرگ بنا نهاده و به نمایش گذاشته است .

ادامه مطلب