انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

انشا خاطره زندگی پایه دوازدهم


انشا خاطره زندگی پایه دوازدهم

یکی از خاطرات زندگی خود را بنویسید .


در ابتدای هفته مهر و شروع فصل پاییز من با دوستانم در راه مدرسه و در محله ی خودمان اوقات خوب و خوشی را سپری می کردیم و ما دوستان در همه ی کارها و گرفتاری ها شتابان به کمک یکدیگر می رویم . 


در نهمین روز از آغاز فصل پاییز من همراه با دوستانم در شب با دوچرخه های خود به گردش درون شهر رفتیم و آن شب برای ما خیلی لذت بخش بود .

ادامه مطلب