انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

انشا اگر معلم نگارش بودید

چهارشنبه 25 مهر 1397

کتاب مهارت های نوشتاری  درس هفتم صفحه 81 موضوع انشاء اگر معلم نگارش بودید

 اگر معلم نگارش بودید

به نام خداوند بخشنده مهربان


اگر معلم نگارش بودم به دانش آموزان خود آموزش و درس زندگی می دادم .آموزش مقابله با فراز  و نشیب و سختی های زندگی … به دانش  آموزان خود یاد می دادم که چگونه سر نوشت و زندگی خود  را بنویسند و نگارش  دهند.

ادامه مطلب