انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

انشا آدم فضایی پایه نهم

دوشنبه 30 مهر 1397
انشا آدم فضایی پایه نهم


کتاب مهارت های نوشتاری پایه نهم در مورد آدم فضایی

انشا آدم فضایی پایه نهم

مقدمه :
ما انسان ها موجوداتی را بنام آدم فضایی می شناسیم اما کسی درباره آن ها چیزی نمی داند و تا به حال آن ها را ندیده ولی از آنجایی که از اسم این کلمه پیداست معنی آن آدم هایی می باشند که در خارج از محدوده کره زمین و فضا زندگی می کنند .


 

ادامه مطلب