انشا مقایسه خواب در شب امتحان


مقایسه خواب در شب امتحان


مهارت های نوشتاری پایه دهم


مقایسه خواب در شب امتحان به صورت ذهنی


مقایسه خواب در شب امتحان


خواب بخش جدایی ناپذیر از زندگی ماست

به صورت معمول ما هر شب می خوابیم و خواب های دلنشین ویا خواب های ترسناک می بینیم . اما خواب  در شب امتحان با خواب در شب های دیگر کمی فرق دارد . زیرا شب امتحان سرشار از استرسو دلواپسی است .