انشا دل
انشا دلمهارت های نوشتاری پایه هفتم صفحه 18

دل اصلی ترین بخش وجود آدم ها است که می بایست از آن مراقبت زیادی کرد .

 

انسان ها هنگامی که متولد می شوند دلشان پاک و بدون هر گونه بدی است . دل انسان خوبی ها و زشتی ها را تشخیص می دهد و اگر انسانی کار زنشتی مانند دروغ ، تهمت ، غیبت ، دزدی و … انجام دهد لکه ای سیاه بر روی صفحه نورانی دلش ایجاد می شود و تا هنگامی که از کار زشت خود پشیمان نشود و کار زشت را با کارهای خوب جبران نکند این سیاهی در دلش باقی می ماند .