close
دانلود آهنگ جدید
بازنویسی حکایت سگی بر لب جوی استخوانی یافت

انشا

جدید ترین مطالب
بخش بایگانی

درس اول.پایه دهم

حکایت نگاری


کتاب پایه دهم بازنویسی حکایت سگی بر لب جوی،استخوانی یافت


متن حکایت:

سگی بر لب جوی،استخوانی یافت.چندان که در دهان گرفت،عکس آن در آب بدید.پنداشت که دیگری است.ب شره(طمع)دهان باز مرد تا ان را نیز از روی اب بگیرد.آنچه در دهان بود به باد داد.

ادامه مطلب