مرجع دانلود انشا پایه هفتم, هشتم,نهم

موضوعات

انشا روز دانش آموز

انشا روز دانش آموز

انشای ازاد-۱۳ابان-روز دانش اموز

مقدمه:این کودکان و نوجوانان سرمایه های کشورو اینده سازان ان هستند،بنابراین بایدازهمین سن کم امادگی لازم رابرای رسیدن به هدف های بزرگ خود به دست اوردندتاروز به روز کشورشانم رابه اوج ببرندوبه ان افتخارکنند.

 

۱۳ابان روزی که حسین فهمیده درسن ۱۳سالگی درجبهه ی جنگ باعراق،نارنجک رابه دورکمرخودبست وبه زیر تانک دشمن رفت وان را نابودکرد.ایشان بادستان کوچک خود حماسه ای بزرگ افریدوبه همه ی هم سن و سالان خوددرس شجاعت واستقامت وازخودگذشتگی دادو همه ساله چنین روز را به بزرگداشت و روز دانش اموز می پردازندو همیشه برای ما افتخار بزرگی است ،هم چنین دانش اموزانی که با سن کم و دل بزرگ به کارهایی دست می زنند که همه ی جهانیان انگشت به دهان و متعجب می مانند.

 

ما در ۱۳ ابان به راهپیمایی می رویم و شعار «مرگ بر ظلم»سر می دهیم تا روزی که ظلم از تمام جهان عاری شود و همه ی دانش اموزان در صلح و ارامش به تحصیل و پیشروی و ترقی بپردازند.


نتیجه گیری:
هرگز به این موضوع که دانش اموزان نمی توانند کاری را پیش ببرند فکر نکنید.بلکه همیشه این دانش اموزانندکه فردای جامعه را تشکیل می دهند.

حمی.خ

 

 

انشاهای مرتبط :

انشا در مورد سیزده ابان روز دانش اموز

انشا درباره ۱۳ آبان

 

 

تاریخ ارسال : ۸م آبان ۱۳۹۶
بازدید : 1106 بازدید
نظرات کاربران

انشا

اخبار انشاء